2017 Logo

Norwegian-American Bygdelagenes Fellesraad
- Lag Information Sheet -


HADELAND LAG

Founded Sept. 7, 1910 in St. Paul, MN.

President/Contact Person:

Anne Sladky
6938 State Hwy 200 NW
Laporte MN 56461
(218)-547-1156


Contact's Email:

president @ hadelandlag . org


Lag Web Site:

http://www.hadelandlag.org/


Lag Genealogist:

By committee


Genealogist's Email:

genealogist @ hadeland . org


Lag Treasurer:

Barb Schmitt
1006 Aston Circle
Burnsville MN 55337
952-432-9422


Treasurer's Email:

treasurer @ hadelandlag . org


Newsletter's Editor:

Verlyn Anderson


Editor's Email:

vanderso33 @ hotmail . com


Lag Newsletter:

Brua
http://www.hadelandlag.org/members/newsltr.htm


Stevne Information:

As part of Seven Lag see Online Information


Links:

Facebook page for Hadeland:

Hadeland Folkemuseum  http://www.randsfjordmuseene.no/hadeland/

Jevnaker Historical Society   http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Kultur-idrett-og-fritid/Lag-og-foreninger/Jevnaker-Historielag/

Gran Historical Society  http://www.gran.historielag.org/

Lunner Historical Society  http://www.lunnerhistorielag.com/

West Oppland Genealogical Society http://www.vshl.no/

http://www.hadelandlag.org/link.htm